Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Olinka, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej.

2. Właścicielem Sklepu jest: Jar-Nut Sp. z o.o. ul. Nowomiejska 10, 91-061 Łódź NIP: 7252139770, tel +48.662862933; adres email:sklep@olinka.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Ceny, promocje i wyprzedaże

1. Ceny podane w Sklepie są podane w PLN oraz są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT).

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, bez uprzedniego informowania o tym Klienta. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt będzie anulowane.

3. Zmiany cen nie dotyczą zamówień w trakcie realizacji, które zostały potwierdzone i zapłacone.

4. Z cen promocyjnych Klient może skorzystać tylko w trakcie trwania promocji i na produkty objęte promocją. Sklep zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed czasem w przypadku wyczerpania zapasów.

5. Rabaty indywidualne oraz promocje okolicznościowe (np. z okazji Wyprzedaży Świątecznej) nie sumują się - obowiązuje wówczas rabat jednolity dla wszystkich klientów.

6. Klient ma prawo do zamówienia produktów z wyprzedaży do wyczerpania zapasów produktów znajdujących się na wyprzedaży. 

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru - dane kontaktowe, adres i adres dostawy, sposób płatności oraz sposób transportu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

Zamówienia bez rejestracji - zamówienie można złożyć podając jednorazowo dane niezbędne do jego realizacji.

Zamówienia z rejestracją - rejestracja powoduje zapisanie danych użytkownika, co ułatwia i przyspiesza składanie kolejnych zamówień.

§4

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku kontaktu z Zamawiającym w ciągu 24 godzin od otrzymania maila z zapytaniem o status zamówienia bądź upływu 4 dni roboczych bez jakiegokolwiek kontaktu lub płatności ze strony Kupującego. 

§5

Wysyłka towaru i odbiór towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy

2. Sklep nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia dostaw wynikłe nie z jego winy, w szczególności za opóźnienia wynikłe z winy firmy kurierskiej

3. W przypadku odbioru osobistego, towar zamówiony przez Klienta oczekuje na odbiór w terminie w siedzibie firmy: ul. Nowomiejska 10 w Łodzi. W środy w godzinach 15.00-18.00, po uprzednim potwierdzeniu odbioru osobistego.

Sklep zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia i zwrotu towaru do stanu magazynowego oraz - przypadku płatności przelewem - zwrotu należności za nieodebrane zamówienie w ciągu 48 godzin od anulacji.

6. W świetle prawa, zgodnie z KC. art 535 złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zawarcie umowy sprzedaży, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zamówienie odebrać. Nie odebranie przesyłki przez klienta oraz brak zwrotu poniesionych przez Olinka.pl kosztów dostawy, spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego, co znacznie zwiększy dochodzoną należność o koszty sądowe, egzekucyjne oraz koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika.

7. Wysyłka towaru na terenie Unii Europejskiej odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej i za przedpłatą w walucie, którą Sprzedający ustala z Klientem indywidualnie, po kontakcie ze strony Klienta. W przypadku braku tych ustaleń, obowiązującą walutą jest polski złoty.

 

§6

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 30 maja 2014 r. - Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy mailowo na adres: olinka.pl lub tradycyjnie na adres: Jar-Nut Sp. Z o. o. ul. Nowomiejska 10 91-061 Łódź - podając w tytule "Oświadczenie o odstąpieniu - (numer zamówienia).

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Jar-Nut Sp. Z o. o. ul. Nowomiejska 10 91-061 Łódź 

7. Klient ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedawcy. 

 

§8

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 

§9

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji na stronie Sklepu

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl